جامد واقعیت مجازی فضای مجازی دانلود آموزشی

جامد: واقعیت مجازی فضای مجازی دانلود آموزشی زندگی آموزش 3d animation

گت بلاگز اخبار حوادث پسری که همکلاسی‌اش را با ساطور کشت!

عامل قتل هنگام دفاع از خود به پای پدر ومادر همکلاسی کشته شده‌اش افتاد وضمن ابراز شرمندگی وپشیمانی از آنها طلب عفو و بخشش کرد وگفت: «به جوانی‌ام رحم کنید. می‌دان

پسری که همکلاسی اش را با ساطور کشت!

عبارات مهم : ایران

عامل قتل هنگام دفاع از خود به پای پدر ومادر همکلاسی کشته شده است اش افتاد وضمن ابراز شرمندگی وپشیمانی از آنها طلب عفو و بخشش کرد وگفت: «به جوانی ام رحم کنید. می دانم اشتباه بزرگی مرتکب شده است ام ولی به خاطرخدا مرا ببخشید.»

به گزارش ایران؛ پسر نوجوانی که در نزاعی دسته جمعی همکلاسی اش را با ساطور به قتل رسانده بود صبح دیروز از کانون اصلاح وتربیت به شعبه هفتم دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافت ومحاکمه شد.

عامل قتل هنگام دفاع از خود به پای پدر ومادر همکلاسی کشته شده است اش افتاد وضمن ابراز شرمندگی وپشیمانی از آنها طلب عفو و بخشش کرد وگفت: «به جوانی ام رحم کنید. می دانم اشتباه بزرگی مرتکب شده است ام ولی به خاطرخدا مرا ببخشید.»

پسری که همکلاسی‌اش را با ساطور کشت!

این نزاع اردیبشهت پارسال بین چند دانش آموز در شهرک اندیشه شهریار رخ داد که طی آن پسر 17 ساله ای به نام حمید کشته شد و ضارب که همکلاسی اش بود دستگیر شد. در ابتدای جلسه دیروز دادگاه، والدین مقتول از دادرسان خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند و سپس متهم نوجوان پای میز محاکمه ایستاد و به سؤالات پاسخ داد.

چرا همکلاسی ات را کشتی؟

عامل قتل هنگام دفاع از خود به پای پدر ومادر همکلاسی کشته شده‌اش افتاد وضمن ابراز شرمندگی وپشیمانی از آنها طلب عفو و بخشش کرد وگفت: «به جوانی‌ام رحم کنید. می‌دان

من به هیچ عنوان قصد کشتن او را نداشتم. او به هواخواهی از برادرش آمده بود که در جریان درگیری ساطور کوچکی را که در کیف مدرسه داشتم درآوردم تا از خودم دفاع کنم.

چرا در کیف مدرسه ساطور داشتی؟

از قبل فرزند های کلاس گفته بودند که او و دوستانش با قمه و ساطور در بیرون از مدرسه می خواهند مرا اذیت کنند… من هم به خاطر وحشت ساطور برداشتم.

تو می دانستی که اگر کسی را بکشی محکوم به قصاص می شوی؟

پسری که همکلاسی‌اش را با ساطور کشت!

من در آن لحظه اصلاً جهت کشتن کسی نرفته بودم… آنها بودند که بعد از مدرسه به سراغم آمدند.

چرا این عنوان را به اولیای مدرسه خبر ندادی؟

همان روز در زنگ تفریح دوستانم را فرستادم تا به ناظم مدرسه خبر دهند. ولی دیرشده بود.

عامل قتل هنگام دفاع از خود به پای پدر ومادر همکلاسی کشته شده‌اش افتاد وضمن ابراز شرمندگی وپشیمانی از آنها طلب عفو و بخشش کرد وگفت: «به جوانی‌ام رحم کنید. می‌دان

چرا خودت نرفتی عنوان را به ناظم بگویی و آیا دوستانت را فرستادی؟

من ترسیدم.

پسری که همکلاسی‌اش را با ساطور کشت!

از چه چیزی؟

از اینکه بگویند من ترسو هستم.

متهم در آخرین دفاع از پدرو مادر مقتول تقاضای بخشش کرد وگفت: «به خاطر جوانی ام به من رحم کنید.» قضات در آخر جلسه دادگاه وارد شور شدند تا حکمشان را راجع به متهم صادر کنند.

واژه های کلیدی: ایران | مدرسه | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz